Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni,Gizlilik ve Çerez Politikası

Tria Kuaför Salonu Ticaret Limited Şirketi (“Tria Kuaför”) olarak kanunlarda öngörülen tedbirleri alarak kişisel verilerinizin korunması için gerekli çaba ve özeni gösteriyoruz. Tria Kuaför olarak bu metin ile kişisel verilerinizin işlenme süreçleri ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. TANIMLAR

İşbu metinde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyet.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK"): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu,

Tria Kuaför: Tria Kuaför Salonu Ticaret Limited Şirketi’ni

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu olarak Tria Kuaför Salonu Ticaret Limited Şirketi tarafından aşağıda açıklanan  kapsamda işlenebilecektir.

Hangi kişisel verileriniz toplanabilecektir?

 • www.triakuafor.com (“Site”) de yer alan bize ulaşın sekmesinden iletişim kurmanız durumunda; bize sunduğunuz isim bilgisi, e-posta adresi, iletişim içeriği ile kullandığınız cihaz bilgisi, IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri),

 • Site üyeliğinin, siparişlerinizin/alışverişlerinizin tamamlanması veya talep ettiğiniz hizmetlerin sunulabilmesi için bize sunduğunuz ad-soyad bilginiz,  e-posta adresiniz, doğum tarihi, cinsiyet bilginiz, telefon numaranız, T.C kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, adres ve fatura bilgileriniz ve siparişin/hizmetin yerine getirilmesi kapsamında sağlayacağınız başkaca veriler,

 • Sipariş/Hizmet geçmişiniz (Verdiğiniz siparişler, aldığınız hizmetler, tarihleri, zamanı ve miktarı, sipariş içeriği ürün bilgileri, hizmet içeriği (aldığınız hizmetler, boya numarası), ödeme şekli gibi sipariş bilgileriniz),

 • Lokasyon veriniz (İnternet sitesinden konum verinizi paylaşmayı tercih etmeniz halinde),

 • Site’de ürün(ler)e yorum yapmanız durumunda, sizin oluşturduğunuz kullanıcı adı, yorum ve değerlendirme içeriği ve IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri),

 • www.triakuafor.com sitesini daha etkili, kolay ve hızlı kullanmanızı sağlama, site hizmet ve faaliyetlerini ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirme, üçüncü kişi web sitelerin size daha uygun hizmet ve teklif sunabilmesini sağlama amaçlı kullanılan çerezlerin topladığı verileriniz,

 • Yarışma, çekiliş gibi kampanya süreçlerimize dahil olmanız durumunda, faaliyetin gerçekleştirilmesine ilişkin tarafımıza ilettiğiniz verileriniz,

 • Site’de ve kuaför salonlarımızda satın aldığınız ürün ve hizmetlere ilişkin bilgiler,

 • Kuaför salonlarında fiziksel mekan güvenliği nedeniyle kamera kaydı alınmak suretiyle elde edilen görüntüler.

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK'da öngörüldüğü üzere;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINA İLİŞKİN YÖNTEMLER

Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili mevzuata uygun şekilde, elektronik ticaret dahil tüm satış kanalları, kuaför salonlarımız , internet sitemiz, telefon, e-posta, sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik sözleşmesi ve sair diğer sözleşmeler,çerezler ve log kayıtları, posta ve benzeri vasıtalarla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz;

 • Site’ye üyelik işlemlerinin tamamlanabilmesi,
 • Site’de ve kuaför salonlarımızdaki ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin yönetilmesi, siparişlerin tamamlanması ve işlenmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, teslimatı, siparişlerin durumu hakkında müşterilerin bilgilendirilmesi,
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi ifa etmek amacıyla,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Elektronik (internet vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Hizmet ve faaliyetlerimizden daha iyi bir şekilde yararlanabilmeniz için gerekli çalışma ve iyileştirmelerin yapılabilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 • Müşterilerimize daha iyi bir hizmet ve alışveriş deneyimi sağlamak için beğeni ve ilgi alanlarını dikkate alarak müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünler ve hizmetler hakkında müşteriye bilgi verebilmek,
 • Yeni ürün, hizmet ve faaliyetlerimizden müşterilerimizi haberdar edebilmek,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak, müşteri çevresi analizi yapabilmek,
 • Çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Hizmet, faaliyet ve ürün çeşitliliğimizin gerekli değerlendirmeler ve ölçümler yapılarak geliştirilebilmesi, iyileştirilebilmesi ve bu amaçla iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile paylaşılabilmesi,
 • Kampanya çalışmalarının, müşteri profillerine yönelik özel promosyon uygulamalarının, yarışma, çekiliş ve benzeri etkinliklerin yapılabilmesi ve bu amaçla iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile paylaşılabilmesi,
 • Hizmetimize, faaliyetlerimize ve ürünlere ilişkin her türlü soru, şikayet ve önerilerinizi değerlendirebilmek,
 • Tria Kuaför’ün kuaför salonları ve çalışma alanlarındaki fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • Veri güvenliği kapsamında gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınabilmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilebilmesi ve idari operasyonların yürütülebilmesi,

amaçlarıyla ancak bunlarla sınırlı olmayarak güncel olarak değişebilecek amaçlarla, KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen;

 • İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Tria Kuaför’ünhukuki bir yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Tria Kuaför’ün meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması,
 • Gerekli olması halinde açık rızanızın alınması,

dahilinde işlenebilecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak,;

 • Faaliyetlerimizin ve hizmetlerimizin yerine getirilebilmesi, sürekliliğinin, koordinasyonun, gerekli stratejilerin sağlanabilmesi amacıyla ve sunulan hizmet amacı doğrultusunda iş ortaklıklarımıza, tedarikçilerimize, ifa yardımcılarımıza ve danışmanlık aldığımız firmalara,
 • Kalite standartlarımızın yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, pazarlama stratejilerimizin oluşturulması amacıyla iş ortaklarımıza,
 • Müşteri memnuniyeti çerçevesinde araştırma ve anket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz araştırma ve anket firmalarına,
 • Reklam, tanıtım ve promosyon süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,
 • Kargolama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kargo şirketlerine,
 • Şirket bünyesinde kullandığımız işletim sistemleri, bilgisayar programları, yazılımlar, bulut hizmeti ve bunların bakım ve onarımının yapılması nedeniyle yazılım firmalarına ve bu alanda faaliyet gösteren üçüncü kişilere,
 • İş süreçlerimizi meşru menfaatlerimize ve hukuka uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlar, denetçiler, danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere,
 • Verdiğiniz yetki kapsamındaki işlemleri yürütebilmemiz için tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize,
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına

KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (5) ve (6) nolu bentler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Belirtilen haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir şekilde bize ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Tria Kuaför tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Tüm talep ve başvurularınızı [email protected] e-posta adresine veya aşağıda belirtilen şirket adresine posta yoluyla iletebilirsiniz.

 

Tria Kuaför Salonu Ticaret Limited Şirketi (Veri Sorumlusu)

Adres : Şenlikköy Mahallesi, Harman Sokak, Günöz Sitesi A Blok No:42/1 Bakırköy/İstanbul

E-Posta Adresi : [email protected]

Telefon Numarası : +90 212 574 09 89

 

ÇEREZ POLİTİKASI  

Tria Kuaför’e ait olan www.triakuafor.com web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına veya sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesini sağlayan küçük bilgilerdir.  Web sitemizde Google Analytics, Yandex Metrika ve Criteo gibi üçüncü kişilerin web analiz hizmetleri kullanılmaktadır. Google Analytics ve Yandex Metrika çerezleri kullanıcıların internet sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler ve raporlar ile analiz etmek için kullanırken, Criteo ise ilgili kullanıcı hedeflemelerini kullanarak tekrar reklam gösterme işlemi için kullanılmaktadır.

Sitemiz genelinde oturum çerezleri (session cookies) kullanmaktayız. Oturum çerezleri geçici çerezler olup yalnızca tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidirler. Kalıcı çerezler ise siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar (çerezlerin bu şekilde cihazında ne kadar süre kalacağı çerezlerin kullanım ömürlerine bağlıdır.) sabit diskinizde kalırlar.

www.triakuafor.com çerezleri;

 • İnternet sitesi arayüzünün ve özelliklerinin arzu edildiği gibi kullanılması için zorunludur.
 • Yaptığınız tercihlerin hatırlanmasını ve internet sitesi kullanımınızın kişiselleştirilmesini sağlar.
 • Gelecekte bulunacağınız ziyaretler sırasındaki faaliyetleri hızlandırmanızı sağlar.
 • İnternet sitemizin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığını anlamamızı sağlayarak, istatistiki verileri bir araya getirmemize ve bu veriler doğrultusunda içerik geliştirmemize yardımcı olur.
 • Hiçbir koşulda kimliğinizi tanımlayabileceğimiz verileri toplamaz, saklamaz ve işlememizi sağlamaz, kişisel veri niteliği taşımaz.
 • Bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

Hedefleme ve reklamcılık çerezleri, reklamları kişiselleştirmek ve site trafiğini analiz etmek amacıyla, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz kapsamında ve gerekli hukuki taahhütleri alınmış olarak kullanılmaktadır.

Aşağıda belirtilen yöntemleri uygulayarak çerezlere izin verme ve reddetme imkanını kullanabilirsiniz:

 

Google Chrome

:

Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, "kilit işareti"ni tıklayarak, "Çerezler" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Internet Explorer

:

Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.

Mozilla Firefox

:

Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.

Opera

:

Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş”i seçerek “Çerezler” bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.

Safari

:

Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.